Uw privacy ContactNieuwsbrief

|

Nieuw: de Hulpkaart!

De Hulpkaart is een nieuw ontwikkeld instrument en afgeleid van de Crisiskaart. Anders dan de Crisiskaart is de Hulpkaart bestemd voor een bredere groep mensen met onbegrepen gedrag. Zoals mensen met dementie of een licht verstandelijke beperking.

Lees verder »

Verbeteren jeugdhulp regio Alkmaar

De gemeenten van de regio Alkmaar willen graag de jeugdhulp verbeteren. Jongeren, hulpverleners, ouders, leden van cliëntenraden én de ambtenaren werken hier hard aan. Op 21 januari was de eerste bijeenkomst in het stadhuis van Heerhugowaard om de…

Lees verder »

Nieuw project 'Kracht van Meedoen'

In de 3 IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn we op op verzoek van hun participatieraden gestart met het proefproject 'Kracht van Meedoen'. Doel van het project is om hun visie op burgerparticipatie in praktijk te brengen. Deze visie…

Lees verder »

Dag van de Jongerenparticipatie in Hoorn

Op 25 februari wordt in schouwburg Het Park in Hoorn het startschot gegeven voor de Dag van de Jongerenparticipatie. Jongeren gaan praten met burgemeesters, wethouders en beleidsmakers van verschillende gemeenten over onderwerpen die voor hen…

Lees verder »

Dag van de Participatie

Op 9 oktober a.s. organiseert het Centrum voor Cliëntervaringen de 'Dag van de Participatie'. Tijdens dit evenement kunt u zich laten inspireren door de verrassende locatie, kunst en ervaringen in de vorm van lezingen, exposities, workshops en een…

Lees verder »

Bijeenkomst over regionaal cliëntenplatform 8 oktober

Met Ouderen in West-Friesland organiseren wij deze bijeenkomst om van gedachten te wisselen over het oprichten van een gezamenlijk regionaal en domeinoverstijgend cliëntenplatform. Met u willen we graag nagaan of daarvoor draagvlak is.

Lees verder »