Uw privacy ContactNieuwsbrief

|

Ons aanbod

In Noord-Holland wordt de inbreng van cliënten gemist en ontbreekt de ondersteuning die mensen in Amsterdam en andere delen van het land wèl kunnen krijgen. Daarom biedt Cliëntenbelang Amsterdam sinds begin 2017 haar kennis en dienstverlening in Noord Holland aan onder de naam 'Cliëntenbelang'. Cliëntenraden en -platforms, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep op ons doen. 

 

Netwerk opbouwen​​​​​​

Gemeenten en zorgaanbieders zoeken contact met ons. Uit de gesprekken is gebleken dat ze de inbreng missen van de mensen waar het om gaat: de cliënten. Ons werk in Noord-Holland bestaat daarom op dit moment voor een groot deel uit het opbouwen van een breed netwerk van onder meer cliëntenraden, participatieraden, buurtnetwerken, bewonersraden, belangenbehartigers, cliënten, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen die zich (willen) inzetten voor inspraak en invloed op alle mogelijke onderwerpen die hen of hun achterban aangaan.

 

Met dit netwerk geven we invulling aan de vragen van gemeenten en andere organisaties. En we bepalen welke andere diensten of activiteiten Cliëntenbelang zou kunnen steunen of ontwikkelen. Samen met partners uit het netwerk. Zodat we voor alle mensen eigen regie en volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving een stapje dichterbij kunnen brengen.

 

Doet u mee?

Woont u in Noord-Holland en wilt u zich aansluiten bij het netwerk? Laat ons weten:

 • Waar bent u mee bezig?
 • Doet u mee aan een succesvol project of hebt u een goed idee?
 • Werkt u in een formele (cliënten)raad?
 • Waar loopt u tegenaan?
 • Hoe zou Cliëntenbelang uw idee, project, raad of netwerk kunnen steunen?
 • Zou u willen meedenken en meedoen aan activiteiten van Cliëntenbelang? 

 

Op uw manier

Wij vinden het belangrijk dat iedereen aan ons netwerk of activiteiten kan meedoen op een manier die voor hem of haar prettig is: kortdurend, voor een langere periode, rond een thema, of vanuit speciale eigen deskundigheid. Laat ons weten hoe u zich aan het netwerk wilt verbinden en wat u zelf van het netwerk verwacht.

 

Fondsenwerving

Cliëntenbelang ontvangt geen structurele subsidie. Voor alle projecten of diensten die we willen ontwikkelen en aanbieden zoeken we samen naar fondsen, subsidies of betalende opdrachtgevers. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke de Jonge (projectleider Noord-Holland) op 020 75 25 160 of​ 06 33 31 30 21. U kunt haar ook mailen via ​​​​ i.dejonge@clientenbelangamsterdam.nl.

Inspraak en medezeggenschap

Het opzetten en ondersteunen van platforms en nieuwe vormen van medezeggenschap. Passend bij de doelgroep. Zodat grotere groepen mensen met vergelijkbare belangen en problemen zelf op kunnen komen voor hun belangen. Dat is waar we veel kennis over hebben opgebouwd. We doen dit ook met moeilijker bereikbare doelgroepen, zoals jeugd, ouders van chronisch zieke kinderen en mensen met licht verstandelijke beperking.

 

Voorbeelden van onze projecten in Amsterdam en de Haarlemmermeer zijn:

 

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Sophie Pennington de Jong via info@clientenbelang.nl of op 020 75 25 100.

Trainingen en cursussen

We bieden verschillende trainingen aan over wet- en regelgeving en cliëntperspectief. Het merendeel van onze trainingen ontwikkelen we en voeren we uit met met ervaringsdeskundigen. Een greep uit ons aanbod:

 • Wet maatschappelijke ontwikkeling voor (nieuwe) raadsleden.
 • Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en inclusie: de do’s en don’ts voor gemeenten.
 • Het opstellen van zorgplannen voor zorgprofessionals.
 • Toetsing van een zorgplancyclus bij zorgaanbieders.
 • Organiseren van spiegelgesprekken, focus groepen en rondetafelgesprekken.
 • Sociale en fysieke toegankelijkheid van mensen met een beperking voor (tram)bestuurders en conducteurs.

 

Op zoek naar een training of workshop op maat? Over een ander onderwerp? Neemt u dan contact met ons op. We denken graag met u mee. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ineke de Jonge (projectleider Noord-Holland) op 020 75 25 160 of​ 06 33 31 30 21. U kunt haar ook mailen: i.dejonge@clientenbelangamsterdam.nl. Of neemt u contact met ons op via info@clientenbelang.nl of 020 75 25 100.