Uw privacy

Op 25 mei jl. is de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Hierin is geregeld hoe wij binnen de vereniging moeten omgaan met uw persoonlijke gegevens. In Noord-Holland bieden we onze kennis en dienstverlening aan uit naam van Cliëntenbelang Amsterdam. De privacyregels die daar van kracht zijn, gelden ook voor Cliëntenbelang. In het kader van deze wetgeving hebben wij Daphne Bartels aangesteld als onze functionaris 'Gegevensbescherming'. Zij is het eerste aanspreekpunt als het gaat om (uw) privacy.  

 

Verklaring

Om u een beeld te geven hoe belangrijk het voor onze vereniging is dat iedereen zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens, hebben we onderstaande verklaring opgesteld:

 

"Wij vinden het privé-leven (privacy) van onze cliënten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen erg belangrijk. Al onze medewerkers gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Om contact met u te houden vragen wij alleen uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Voordat wij persoonlijke gegevens van u registeren, vragen wij altijd uw toestemming. Wilt u niet dat wij bepaalde informatie vastleggen, dan respecteren we dat en worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen."

 

Privacyreglement

Om te voldoen aan de nieuwe wet hebben we een privacyreglement opgesteld met daarin de rechten en plichten van de betrokken partijen. Klik hier om het reglement te lezen. Een korte toelichting op dit reglement met bijbehorende contactgegevens vindt u in onze flyer 'Uw privacy'.

 

Cookies en Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te kunnen houden hoe bezoekers de website gebruiken. Ook kunnen we via Google Analytics rapportages verstrekt krijgen. Zo kunnen we deze website verbeteren en klantvriendelijker maken. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in de wijze van gegevensverwerking. Google kan deze analytics-informatie gebruiken voor andere diensten van Google, zonder dat we hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven.

 

Contactgegevens

Daphne Bartels
privacy@clientenbelangamsterdam.nl