Contact

|
banner

VOOR EIGEN REGIE in zorg en samenleving

Cliëntenbelang biedt onafhankelijke dienstverlening aan mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in Noord-Holland, met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast voert Cliëntenbelang projecten uit in op het gebied van zorg en het welzijnswerk. Bij al onze werkzaamheden staan de stem en de eigen regie van de cliënt centraal.


Ons aanbod

In Noord-Holland wordt de inbreng van cliënten gemist en ontbreekt de ondersteuning die mensen in Amsterdam en andere delen van het land wèl kunnen krijgen. Daarom bieden wij sinds begin 2017 ook buiten Amsterdam onze kennis en dienstverlening aan. Cliëntenraden en -platforms, gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep op ons doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze projectleiders:

Ineke de Jonge
T 020 75 25 160
M 06 33 31 30 21
E i.dejonge@clientenbelangamsterdam.nl


Hilde van ’t Klooster
T 020 75 25 115
M 06 20 30 70 23
h.vantklooster@clientenbelangamsterdam.nl

 

Of op (020) 75 25 100 of via info@clientenbelang.nl

Netwerk opbouwen

Gemeenten en zorgaanbieders zoeken contact met ons. Uit de gesprekken is gebleken dat ze de inbreng missen van de mensen waar het om gaat: de cliënten. Ons werk in Noord-Holland bestaat daarom op dit moment voor een groot deel uit het opbouwen van een breed netwerk van cliënten, cliëntenraden, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Wilt u meedoen? Lees meer

 

Inspraak en medezeggenschap

Het opzetten en ondersteunen van platforms en nieuwe vormen van medezeggenschap. Passend bij de doelgroep. Zodat grotere groepen mensen met vergelijkbare belangen en problemen zelf op kunnen komen voor hun belangen. Dat is waar we veel kennis in hebben opgebouwd. We doen dit ook met moeilijker bereikbare doelgroepen, zoals jeugd, ouders van chronisch zieke kinderen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Wilt u meer weten? Lees meer.

Crisiskaart

Wat is de Crisiskaart? De Crisiskaart is een klein persoonlijk document dat in een portemonnee past, zodat iemand de kaart altijd bij zich kan dragen. De Crisiskaart is een ‘gebruiksaanwijzing’ voor omstanders, buren, familie en politie. Op de Crisiskaart staat beschreven hoe een crisis bij deze persoon eruit ziet, tips en adviezen voor de omgang, en welke hulp in eerste instantie nodig en wenselijk is. Lees meer.

crisiskaart.png