Bijeenkomst over regionaal cliëntenplatform 8 oktober

Datum: 8 oktober 2018
Tijdstip: 15.30 - 17.00 uur, gevolgd door een borrel tot 18.00 uur
Locatie: Raadszaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn
Routebeschrijving: klik hier

 

Met Ouderen in West-Friesland organiseren wij deze bijeenkomst om van gedachten te wisselen over het oprichten van een gezamenlijk regionaal en domeinoverstijgend cliëntenplatform. Met u willen we graag nagaan of daarvoor draagvlak is. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn! 

 

Samenhang

Er is veel verandering gaande binnen de ouderenzorg en welzijnsactiviteiten in West-Friesland. Allerlei initiatieven en projecten ontstaan, waardoor het best lastig blijkt om een regionaal overzicht te houden. Dit is echter wel van belang om de samenhang te borgen. Niet alleen leidt gebrek aan samenhang vaak tot ondoelmatigheid, maar ook is het dan voor ouderen en hun naasten lastig om hun weg te vinden.

 

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat het aanbod mede ontwikkeld wordt vanuit het perspectief van ouderen zlef en  hun naasten. Zij weten immers het beste op welke wijze hun zorg- en/of ondersteuningsvraag beantwoord kan worden. In West-Friesland is momenteel geen sprake van een eenduidige cliëntenparticipatie, aangezien een regionaal ouderenplatform in deze regio ontbreekt.

 

Programma

  • Opening -  Deborah Lauria (directeur Cliëntenbelang Noord-Holland en Amsterdam)
  • Geschiedenis Nationaal Programma Ouderenzorg in West-Friesland – Evelyn Mulder
  • Meerwaarde regionaal cliëntenplatform toegelicht vanuit cliëntenperspectief – Gonny de Vries-Kerckhaert en Miranda Wesselink (projectleider BeterOud Krachtig Cliëntperspectief)
  • Meerwaarde toegelicht vanuit het zorg- en welzijnsperspectief
  • Dialoog over de toekomst – Krista Jansen (programmamanager Cliëntenbelang Noord-Holland en Amsterdam)
  • Conclusie en afspraken

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Krista Jansen op (020) 75 25 144 of 06 13 11 64 38. U kunt haar ook mailen via ​​​​​​​k.jansen@clientenbelangamsterdam.nl.

 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel