29 juni 2018

Aanpak 18-/18+ problematiek jeugdzorg in Hoorn

Begin dit jaar zijn we met de gemeente Hoorn een project gestart om de zogeheten '18-/18 problematiek' in de jeugdzorg aan te pakken en mogelijke verbeteringen scherp in beeld te brengen. De ervaringen en ideeën van jongeren en hun ouders hebben hierin een centrale plek. De resultaten van dit project presenteren we na de zomer. 

 

Vragen naar ervaringen​​​​​​​

Met de gemeente vragen we jongeren, hun ouders en beroepskrachten naar hun ervaringen én of zij ideën hebben over de verbetering van de jeugdzorg. Persoonlijke ervaringen zijn er volop: van jongeren zelf, maar ook van de aanbieders. Zij lopen tegen allerlei  knelpunten aan. Deze leggen we apart vast. Knelpunten zijn onder andere de overgang van behandeling in de jeugd-GGz naar de volwassen-GGz en van begeleid wonen naar zelfstandig wonen.

 

Succesvolle lokale initiatieven

Successen komen ook in beeld. Zoals de lokale initiatieven het Tienermoederproject en de Stichting Tweestrijd. Deze stichting richt zich op jongeren die te maken krijgen met verlies van een naaste, bijvoorbeeld door een ziekte of zelfdoding. Jongeren zetten hun persoonlijke ervaring en kennis in voor weer andere  jongeren die hiermee te maken hebben.  

 

Ook komen we voorbeelden tegen van goedlopende (verlengde) voorzieningen voor jongvolwassenen, zoals het door-begeleiden van alleenstaande (voorheen-)minderjarige vluchtelingen door de regionale jeugdhulporganisatie. 

 

Opmaat voor een jeugdplatform

Het netwerk dat we door dit project opbouwen kan ook als platform dienen om in de toekomst structureel in gesprek te blijven met de gemeente. Aan de betrokken jongeren en jongvolwassenen vragen we of ze willen meedoen en in rechtstreeks contact met gemeente hun stem willen laten horen. Jongeren kunnen meedenken en praten over alle onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo ontstaat in Hoorn een platform van en door jongeren. Het begin is er. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met projectleider Daan Stremmelaar op 06 20 30 77 02 of via d.stremmelaar@clientenbelangamsterdam.nl. Ook als je wilt deelnemen aan het jeugdplatform. Voor wat een jeugdplatform zoal kan doen, kun je zien op de website van het Jeugdplatform Amsterdam.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel