29 juni 2018

Crisiskaart binnenkort ook in Haarlem en Haarlemmermeer

De Crisiskaart verstevigt zijn plek in Noord-Holland. Na Amsterdam, Amstelveen, en Aalsmeer hebben nu ook Haarlem en Haarlemmermeer positief gereageerd op onze voorstellen om ervoor te zorgen dat de kaart daar ook beschikbaar is voor mensen met psychische beperkingen. 

 

Hulpmiddel bij psychische noodsituatie

De Crisiskaart is een hulpmiddel dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie. Het is een persoonlijk document dat in je portemonnee past en is een gebruiksaanwijzing voor omstanders, buren, familie en politie. Op de Crisiskaart staan belangrijke telefoonnummers van vertrouwenspersonen en behandelaars, tips en adviezen voor de omgang, en welke hulp in eerste instantie nodig en wenselijk is. De Crisiskaart komt goed van pas als de kaarthouder psychisch de weg kwijt is en zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden.  

 

Samenvatting crisisplan

De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een psychische crisis doormaakten of bang zijn er een te zullen meemaken. De kaart is een samenvatting van een uitgebreid crisisplan, dat met  een getrainde ervaringsdeskundige is opgesteld. De meeste kaarthouders bespreken en delen hun crisisplan ook met hun behandelaar of huisarts. Als de cliënt dat wil, wordt het plan dan onderdeel van zijn medisch dossier en is altijd opvraagbaar. 

 

Een stem en meer regie tijdens crisis

De cliëntenbeweging ontwikkelde jaren geleden de Crisiskaart als instrument om mensen met psychische problemen een stem en meer regie te geven tijdens een crisis. Het opstellen en dragen van de kaart werkt ook preventief; crisissituaties worden voorkomen of verlopen minder heftig. Daarom wil het landelijk Schakelteam Personen met verward gedrag dat de Crisiskaart landelijke bekendheid krijgt. Het Schakelteam zet zich in voor preventie en betere opvang van deze groep mensen. 

 

Steeds meer gemeenten

Door de inzet van het Schakelteam gebruiken steeds meer gemeenten de Crisiskaart in hun aanpak van personen met verward gedrag. Zo ook dus Haarlem en Haarlemmermeer die met de Herstelacademie Haarlem en Meer in de regio KAM en ons gaan samenwerken om de Crisiskaart tot een succes te maken. We zijn inmiddels al weer met meer gemeenten in de regio in gesprek over de introductie van de Crisiskaart.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Crisiskaart? Of wilt u de kaart ook in uw gemeente introduceren? Neemt u dan contact op met onze coördinator Crisiskaart Dorine van Lennep op 020 57 77 999 of of via crisiskaart@clientenbelang.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel