16 oktober 2018

Crisiskaart ook in Haarlem en Haarlemmermeer beschikbaar

In de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer raken per jaar honderden mensen in een lichte of zware psychische crisis. Niet alleen verontrustend voor hen zelf, maar ook voor familie, vrienden, buren en hulpdiensten. Vooral als zij niet weten wat ze moeten doen en hoe ze kunnen helpen. De Crisiskaart komt dan goed van pas: hierin staat kort omschreven wat omstanders of hulpverleners moeten doen of juist laten. En wie ze kunnen bellen. De gemeenten hebben Cliëntenbelang onlangs gevraagd de Crisiskaart te introduceren. Er is duidelijk behoefte aan, want de eerste aanvragen zijn al binnen.   

 

Wensen kaarthouder centraal

Mensen kunnen tijdens een psychische crisis meestal hun gevoelens en wat ze precies willen, moeilijk verwoorden. Na een crisis kunnen ze dat vaak heel goed. Deze informatie is van groot nut bij het opstellen van een Crisiskaart. En helpt bij het formuleren van de manier waarop iemand wil worden bejegend of behandeld tijdens een psychische crisis. 

 

“De Crisiskaart heeft me op zoveel vlakken geholpen. Ik heb de regie over mijn leven weer terug. En de Crisiskaart zorgt voor wat gemoedsrust bij mijn naasten."

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Eigen opvang goed geregeld

De Crisiskaart is een verkorte weergave van het Crisisplan. De kaarthouders stellen dit plan op met een daarvoor getrainde ervaringsdeskundige. Zij bepalen zelf wat er op hun kaart komt te staan. De meeste kaarthouders bespreken en delen hun Crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan onderdeel van het medisch dossier en is 24/7 opvraagbaar. 

 

Ondersteuning met ervaring

Getrainde ervaringswerkers van GGZ inGeest, de Herstelacademie en de Regionale Instellingen van Beschermd Wonen ondersteunen mensen bij het opstellen van hun Crisisplan. Zij werken samen met Cliëntenbelang en zijn bezig met het geven van voorlichting bij verschillende cliëntgroepen, professionals, en hulpverleners.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Crisiskaart kunt u contact opnemen met Dorine van Lennep (coördinator Crisiskaart) via d.vanlennep@clientenbelang.nl of op  06 – 20 30 78 55.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel