29 juni 2018

Eerste workshop Wmo/Jeugdwet voor raadsleden in Noord-Holland

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke taak in het behartigen van de belangen van de inwoners van hun gemeente. Wanneer zij ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo), zijn ze afhankelijk van hoe de gemeente daar invulling aan geeft. Of ze nu cliënt zijn of mantelzorger. Daarom heeft Cliëntenbelang workshops voor raadsleden ontwikkeld. Half september vindt de eerste workshop Wmo en Jeugdwet plaats. Het CDA Noord-Holland biedt hun raadsleden deze workshop aan. 

 

Nieuwe uitdagingen

Iedereen kent als het goed is de Wmo nu wel, maar zijn alle (nieuwgekozen) raadsleden er werkelijk voldoende in thuis? Met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en de hervorming van de langdurige zorg is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien. Gemeenten zijn vergaand verantwoordelijk voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dagelijks komen zij voor nieuwe uitdagingen te staan en het beleid blijft in beweging.

 

Hoe zitten de Wmo en de Jeugdwet in elkaar? Welke thema’s zijn vanuit cliëntperspectief actueel? En wat betekent dit voor de gemeenteraad? Welke lokale regelruimte heeft de raad binnen de wet? En, hoe kunnen raadsleden optimaal samenwerken met bewoners in het vormgeven van beleid, zodat dit goed aansluit bij alle wensen van cliënten en mantelzorgers? Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de workshop.

 

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De Kanteling
  • Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Relatie en overlap met andere wetgeving
  • Regelingen Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • Kerntaken van de gemeente en regelruimte binnen de Wmo
  • Vormen van cliëntparticipatie in de beleidsvorming

 

Raadsleden van het CDA in Noord-Holland kunnen zich hier aanmelden. Het CDA Noord-Holland biedt deze workshop aan in samenwerking met het Steenkampinstituut en de CDA Bestuurdersvereniging.

 

Interesse in de workshop?

Bent u raadslid voor een andere politieke partij en hebt u ook interesse in deze workshop? Of bent u lid van een participatieraad of een andere belangenbehartiger in Noord-Holland? Neemt u dan contact op met projectleider Hilde van ’t Klooster via info@clientenbelang.nl of op 06 20 30 70 23. Dan bekijken wat we voor u kunnen betekenen. 
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel