28 augustus 2018

Informatiebijeenkomst voor raadsleden CDA Noord-Holland

Met de invoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet, en de hervorming van de langdurige zorg is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien. Gemeenten zijn nu vergaand verantwoordelijk voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Dagelijks komen zij voor nieuwe uitdagingen te staan en het beleid blijft in beweging. Hoe zitten de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) en de Jeugdwet in elkaar? Welke thema's zijn vanuit cliëntperspectief actueel? En wat betekent dit voor de gemeenteraad?

 

Op 10 september leidt Christiaan Dol (juridisch adviseur bij Cliëntenbelang) de informatiebijeenkomst. Er worden kaders geboden om actuele casuïstiek die spelen in de eigen gemeente te herkennen vanuit juridisch- en cliëntperspectief. En om ruimte te verkennen om het beleid op basis van cliëntervaringen bij te sturen. 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wettelijk kader Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Relatie en overlap met andere wetgeving
  • Regelingen Persoonsgebonden budget (Pgb)
  • Kerntaken van de gemeente en regelruimte binnen de Wmo
  • Vormen van cliëntparticipatie in de beleidsvorming

 

Actuele casuïstiek en jurisprudentie zijn verweven in het gehele programma. Deelnemers kunnen vooraf vragen en casuïstiek  insturen.  Klik hier voor meer informatie op de website van CDA Noord-Holland.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel